Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dla klientów


Szanowni Państwo,

wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) — zwanym dalej jako RODO - informujemy, iż:
Administratorem Danych Osobowych Klientów jest  P.P.H.U MONTERO Sebastian Kłósek Leszczyna 135, 32-733 Trzciana

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w następujących celach:
realizacja procesu sprzedaży i wykonanie zawartych umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
realizacja procesu reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - na podstawie art.6 ust.l lit. f RODO
realizacja obowiązków prawnych, w tym przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/ pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane osobowe Klientów przekazywane będą:
naszym współpracownikom, świadczącym usługi zarządzania systemem informatycznym
podmiotom świadczącym usługi doradcze i konsultacyjne
podmiotom świadczącym usługi kurierskie, spedycyjne oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji oraz realizacji dostawy)
dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
realizacja procesu sprzedaży - przez czas wykonania tych obowiązków    
realizacja procesu reklamacji - przez okres niezbędny do realizacji tego celu
cele archiwalne - przez okres niezbędny do realizacji tego celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu
realizacja obowiązków prawnych na czas, w którym możemy ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.

Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.