PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  1. SEBASTIAN KŁÓSEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "MONTERO", siedziba: LESZCZYNA 135 , 32-733 LESZCZYNA,

  2. posiadającym NIP 8681786424, REGON 12110976, realizuje projekt dofinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  3. Projekt jest współfinansowany ze środków „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”

  4. Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

  5. Wartość dofinansowania wynosi: 190 128,48 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych, 48/100)

  6. Całkowita wartość zadania: 237 660,60 PLN (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych, 60/100)

  7. Celem projektu to POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA PRACY”

 

Głównym celem projektu było zmniejszenie poziomu oceny ryzyka zawodowego dla spawaczy poprzez ograniczenie występowania szkodliwych czynników chemicznych na hali. Zakup systemu Push Pull Mix ogólnej filtrowentylacji oraz 2 niezależnych nitek odciągowych z robotów spawalniczych wyposażonych w okapy o ogólnej wydajności 14 000 m3/h, krotności wymian 5,37 i sumarycznej powierzchni filtracyjnej wynoszącej 234 m2 zapewnił czyste powietrze na hali spawalniczej poprzez odciąganie zawiesiny z dymu z ręcznych i zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Dodatkowo umożliwił pełną elastyczność przy zmianie miejsc spawania. Stanowiska spawalnicze mogą być dowolnie ustawiane i przestawiane w obszarze produkcji. Zmniejszono również koszty związane z ogrzewaniem hali zimą, oszczędność stałych wydatków zapewniają zwrotnice zima/lato oraz recyrkulacja.