Zámečník

* obsluha elektro náradie – stolová vŕtačka, frézarka, uhlová brúska aj.

* vítaná schopnosť čítať technické nákresy